Zolang er leven is is er hoop.

Als je het moeilijk hebt bestaat er altijd de kans dat het weer beter gaat.


Trefwoorden

leven hoop zolang

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden