Een ommelandse reis doen.

Een grote omweg maken.


Trefwoorden

doen reis ommelandse

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden