Elkaar de hand reiken.

De ruzie bijleggen.


Trefwoorden

elkaar hand reiken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden