Elkaar de hand reiken.

De ruzie bijleggen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden