Geluk en glas breekt even ras.

Het geluk kan altijd veranderen.


Trefwoorden

breken geluk even glas ras

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden