Gestolen goed gedijt niet.

Oneerlijk verkregen goederen zullen op den duur tot problemen lijden.


Trefwoorden

goed gedijt stelen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden