Het is kwaad stelen waar de waard een dief is.

Het is niet eenvoudig om iemand die zelf niet te vertrouwen is te misleiden.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden