Het is kwaad stelen waar de waard een dief is.

Het is niet eenvoudig om iemand die zelf niet te vertrouwen is te misleiden.


Trefwoorden

waard kwaad dief stelen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden