Iemand de woorden uit de mond stelen.

Iets net even eerder zeggen dan een ander.


Trefwoorden

mond woorden stelen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden