Groot in de wapens klein in de beurs.

Zich voornaam en rijk voordoen maar weinig bezitten.


Trefwoorden

groot beurs klein wapens

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden