Groot in de wapens klein in de beurs.

Zich voornaam en rijk voordoen maar weinig bezitten.


Deze website gebruikt cookies.