Grote pracht weinig macht.

Menigeen die zich voornaam voordoet is vaak helemaal niet rijk.


Trefwoorden

grote macht weinig pracht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden