Het hangt aan elkaar als los [droog] zand.

Er zit geen enkele samenhang in.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden