Het water loopt altijd naar de zee.

Rijke mensen worden alsmaar rijker.


Trefwoorden

water zee

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.