Hij heeft het hart op de juiste plaats.

Hij is een goed mens.


Trefwoorden

hart plaats juiste

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden