Iemand op zijn nummer [plaats] zetten.

Iemand terechtwijzen.


Trefwoorden

zetten plaats nummer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden