Iemand op zijn nummer [plaats] zetten.

Iemand terechtwijzen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden