Hij heeft het hoofd in de schoot gelegd.

Hij heeft zijn verzet opgegeven.


Trefwoorden

schoot hoofd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.