Met de handen in de schoot zitten.

Luieren.


Trefwoorden

schoot zitten handen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden