Handen in de schoot dat geeft geen brood.

Je zult moeten werken voor de kost.


Trefwoorden

schoot handen brood

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden