Hij liegt dat het rookt boven zijn hoofd.

Hij liegt heel erg.


Trefwoorden

boven hoofd liegen rookt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden