Hij liet het in de lap hangen.

Hij keek er niet naar om.


Trefwoorden

hangen laten lap

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden