Hij slaat eronder als Malle Jan onder de kippen.

Hij gaat onbezonnen te werk.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden