Hij slaat eronder als Malle Jan onder de kippen.

Hij gaat onbezonnen te werk.


Trefwoorden

onder jan eronder malle kippen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden