Met de kippen op stok gaan.

Gaan slapen Met de kippen(hennen) op stok gaan.


Trefwoorden

gaan stok kippen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden