Hij spreekt als een engel maar doet als een bengel.

Hij doet zich beter voor dan hij is.


Trefwoorden

doet engel bengel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden