Hij staat met de mond vol tanden.

Hij weet niet wat te zeggen.


Trefwoorden

mond staat vol tanden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden