Hij wil twee ruggen uit één varken snijden.

Hij wil er dubbele winst uit halen.


Trefwoorden

twee snijden varken ruggen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden