Iemand de benedictie geven.

Iemand slaag geven.


Trefwoorden

geven benedictie

Spreekwoorden met dezelfde betekenis


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden