Iemand op zijn bast geven.

Iemand slaag geven.


Trefwoorden

geven bast

Spreekwoorden met dezelfde betekenis

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.