Iemand op zijn bast geven.

Iemand slaag geven.


Trefwoorden

geven bast

Spreekwoorden met dezelfde betekenis


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden