Iemand de tien geboden in het gezicht zetten.

Iemand in zijn gezicht krabben.


Trefwoorden

zetten tien geboden gezicht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden