Zij staan onder de geboden.

Zij zijn in ondertrouw gegaan.


Trefwoorden

onder staan geboden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden