Iemand de tien geboden op zijn gezicht zetten.

Iemand met alle tien de nagels in het gezicht krabben.


Trefwoorden

zetten tien geboden gezicht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden