Iemand de volle laag geven.

Iemand erg veel verwijten maken.


Trefwoorden

geven volle laag

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden