Iemand de wind uit de zeilen nemen.

Zorgen dat iemand geen voordeel heeft.


Trefwoorden

nemen zeilen wind

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden