Iemand een luis in de pels zetten.

Schade berokkenen bij iemand.


Trefwoorden

zetten luis pels

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden