Iemand een luis in de pels zetten.

Schade berokkenen bij iemand.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden