Iemand het bloed onder de nagels vandaan halen.

Iemand heel erg irriteren Iemand het bos insturen.


Trefwoorden

onder halen bloed nagels

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden