Iemand het leven zuur maken.

Iemands leven vervelend maken.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden