Iemand in de kou laten staan.

Iemand niet helpen.


Trefwoorden

laten staan kou

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden