Iemand over het hoofd hangen.

Iemand telkens dwarszitten.


Trefwoorden

over hangen hoofd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden