Iemand te lijf gaan.

Iemand aanvallen.


Trefwoorden

gaan lijf

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden