Iets als de wiedeweerga gaan doen.

Iets zo snel als maar mogelijk is gaan doen.


Trefwoorden

doen gaan wiedeweerga

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden