Kindermaat en kalvermaat moet men weten.

Je moet kinderen niet zonder toezicht laten.


Trefwoorden

men weten moeten kindermaat kalvermaat

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden