Nood breekt ijzer.

Als er nood is is men tot meer in staat dan je zou verwachten.


Trefwoorden

nood breken ijzer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden