Op iemands handen leggen.

Controleren of iemand wel eerlijk handelt.


Trefwoorden

iemands leggen handen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden