Schuld is een kwaad beest dat niemand hebben wil.

Men geeft altijd een ander de schuld.


Trefwoorden

hebben niemand beest kwaad schuld

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden