Schuld is een kwaad beest dat niemand hebben wil.

Men geeft altijd een ander de schuld.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden