Te veel zorg breekt het glas.

Je moet voorzichtigheid niet overdrijven.


Trefwoorden

veel breken glas zorg

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden