Tegen de wereld slaan.

Flauwvallen.


Trefwoorden

slaan wereld tegen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden