Van boven bont van onder stront.

Zij doen zich voornaam voor maar zijn in feite heel gewoon.


Trefwoorden

onder boven bont stront

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden