Van zijn hart een steen maken.

Niet naar (meelijwekkende) argumenten luisteren.


Trefwoorden

maken steen hart

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden