Veel herhaalde kapkens vellen grote bomen.

Door gestaag werken kan uiteindelijk toch veel bereikt worden.


Trefwoorden

veel grote bomen vellen herhaalde kapkens

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden