Via Rome naar Parijs gaan.

Erg omslachtig werken.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden