Waar men voor scheep komt moet men varen.

Als je aan iets begonnen bent moet je het ook afmaken.


Trefwoorden

men moeten varen scheep

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden