Zich het vuur uit de sloffen lopen.

Heel erg hard zijn best doen.


Trefwoorden

lopen vuur sloffen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden