Zij hebben elkaar zielslief.

Zij hebben elkaar innig lief.


Trefwoorden

hebben elkaar zielslief

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden